DeFINE

ENERGIE
V POHYBU

Nabíjecí stanice pro elektromobily

DeFINE: Definujeme budoucnost elektromobility

Kompletně vyvíjeno a vyrobeno v ČR

Vyrábíme a dodáváme inteligentní nabíjecí stanice s nadčasovým modifikovatelným designem odolným proti vandalismu. Každá stanice může být na kliknutí tlačítka provozována jako veřejná.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM REAL-TIME ORCHESTRACE

Díky real-time orchestraci se postaráme o to, aby Vaše nabíjecí stanice byly efektivně řízeny a nemuseli jste tak připlácet za překročení rezervované kapacity u Vašeho distributora elektřiny.

Jaká řešení nabízíme?

Firmy
Retail
Hotely
Bytové domy

LOKÁLNÍ ORCHESTRACE

Centrální řízení

Nabíjecí stanice loT Server Administrace Externí systémy zákazníka – účetní systém Server Databáze Klientská APP Systém řízení v MaR EPS budovy

Wallbox s řiditelným nabíjecím výkonem 3,6 až 22 kW. Řídící jednotka, kvalitní nerezové šasi a gyroskop. Displej a RFID čtečka karty. Možnost veřejného nabíjení.

IOT struktura pro real-time řízení všech nabíjecích stanic dle aktuální volné nabíjecí kapacity objektu. Řízení prioritizace nabíjecích stanic.

Rozhraní pro komunikaci s objektem, možnost zasílání informací ze systému nabíjení. Možnost doplnění systému o webové schéma nabíjecích stání s aktuálním přehledem nabíjení a funkcí central stop pro Facility management.

Napojení na účetní systém zákazníka. Automatická synchronizace dat přes API. Rozúčtování za nabíjení jednotlivých vozidel a přiřazení dat ke knihám jízd.

Využití API. Propojení více přístupů zákazníka, či ostrahy budovy. Předávání dat s databázemi zákazníka s účetním systémem a aplikacemi.

Spolupráce s bezpečnostními databázemi třetích stran, systém řízení autorizuje platnost karty u zákazníka.

Propojení do EPS (elektronický požární systém) budovy. Vypnutí nabíjení v případě vyhlášení poplachu. Vlastní stop tlačítko v blízkosti nabíjecích stanic pro jejich odstavení v případě nebezpečí.

Jednoduchý on-line přístup pro správu nabíjení. Kontrola vyúčtování a plateb za nabíjení.

Mobilní on-line aplikace pro autorizaci nabíjení. Zahájení nabíjení, kontrola aktuálního stavu dobití i platba a správa.

Optimalizace příkonu

Systém hlídá v reálném čase, aby celková spotřeba objektu včetně nabíjení nepřesáhla v sledovaných maximech rezervovanou kapacitu budovy.
Díky tomu šetří náklady za dokup rezervované kapacity u distributora. Mimo špičku spotřeby budovy využívá volné kapacity pro nabíjení plným výkonem.

Průběh hodinového výkonu dne s maximálním zatížením

energie v kWh (hodinové maximum 1532 kW ve 12:00 hod)

  Hodinové maximum
  Ostatní hodnoty
  Hodinové maximum
  Ostatní hodnoty
  Řízené nabíjení s orchestrací Vzorových 10 automobilů s možností dobíjet 22 kW s příjezdem v 8:00 a odjezdem v 17:00
  Hodinové maximum
  Ostatní hodnoty
  Neřízené nabíjení bez orchestrace Vzorových 10 automobilů s možností dobíjet 22 kW s příjezdem v 8:00 a odjezdem v 17:00

Nabízíme
komplexní služby

All in One. Pomůžeme Vám připravit koncepci a dokumentaci. Realizujeme, oživíme a zkalibrujeme systém řízení. Po realizaci Vám nastavíme přihlašování na základě stávajících přístupových karet a každý měsíc Vám rozúčtujeme nabíjení na soukromé a firemní. Budeme s Vámi řešit vyvážení rezervované kapacity u distributora versus špičkový nabíjecí výkon tak, abyste měli stále levné dodávky elektřiny.

Konzultace

Probereme s Vámi všechny možnosti a pomůžeme vybrat tu správnou cestu pro Váš projekt.

Budoucí expanze

Při návrhu řešení s Vámi probereme otázku dalšího rozšíření, abyste se následně nemuseli potýkat s kapacitními limity nabíjecích stanic.

Inženýring

Zpracujeme dokumentaci, projednáme ji s požárníky a zajistíme všechna potřebná povolení pro instalaci.

Realizace

Vystrojíme rozvaděč v rozvodně, rozvedeme kabely, dopojíme se do MaR objektu a zprovozníme nabíjecí stanice. To vše naplánujeme tak, abychom co nejméně omezili chod Vašeho objektu.

Provozování systému

Každý měsíc Vám připravíme rozúčtování, nebo zašleme faktury koncovým zákazníkům. Zároveň vyhodnocujeme úroveň parametrů kontrahovaných s distributorem.

Asistenční služby

Pokud budete potřebovat naši pomoc, držíme pro Vás nonstop dispečink, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Bezpečnost
na prvním místě

Při doplňování jakéhokoliv paliva je nutné dbát zvýšené bezpečnosti, výjimkou nejsou ani elektromobily. Spolu s požárníky jsme se zaměřili na definování bezpečnostních standardů pro nabíjení uvnitř objektů. Výsledkem jsou standardy shrnuté do čtyř základních okruhů, které je potřeba ošetřit na každém projektu.

Koncepce umístění nabíjecích stanic

Pro zachování co nejvyšší bezpečnosti doporučíme, kam nabíjecí stání umístit. V případě potřeby pak bude možné dostat problematický automobil velmi jednoduše a rychle z objektu.

Propojení s EPS

Elektronický požární systém nadřazený funkci nabíjecích stanic má schopnost je v mezních situacích kdykoliv vypnout.

Central Stop

Každá nabíjecí stanice disponuje nouzovým vypínáním, tento havarijní prvek není osazen přímo na nabíjecí stanici, ale umístěn v jejím okolí.

Dispečink pro Facility Management

Facility monitoruje chod celého objektu, proto musí mít možnost v případě nenadálé situace identifikovat, jaké vozidlo je kde nabíjeno a případně celý systém dálkově odstavit.

Reference

Ozvěte se nám

Michaela Pintešová

Obchodní manažerka

+420 731 292 121
pintesova@define.cz

David Pabouček

Ředitel společnosti

+420 702 288 668
paboucek@define.cz

Ondřej Štogl

Technický specialista

+420 734 535 963
stogl@define.cz

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In convallis. Fusce consectetuer risus a nunc. Maecenas sollicitudin. Etiam posuere lacus quis dolor. Etiam dictum tincidunt diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quis diam. Nullam rhoncus aliquam metus. In rutrum. Quisque porta. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus.

 
 

Etiam dictum tincidunt diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quis diam. Nullam rhoncus aliquam metus. In rutrum. Quisque porta. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus.

Vrátit se zpět

DŮLEŽITÁ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA TÝKAJÍCÍ SE ELEKTROMOBILITY

Od 1. 10. 2021 vešla v platnost nová vyhláška, která stanovuje kvóty pro vybavení staveb dobíjecími stanicemi, respektive přípravu infrastruktury pro jejich budoucí instalaci.

DŮLEŽITÁ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA TÝKAJÍCÍ SE ELEKTROMOBILITY

Od 1. 10. 2021 vešla v platnosti vyhláška 266/2021, která novelizuje vyhlášku 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Níže si můžete přečíst výňatek, který se týká elektromobility.

Tým DeFINE je připraven Vám poradit s implementací této podstatné legislativní změny a stejně tak Vám pomoct s technickým návrhem řešení, jak pro instalaci stanic, tak pro přípravu konceptu. Tímto Vašim klientům umožníte osadit si v budoucnu dobíjecí stanici, aniž by došlo k navýšení investičních nákladů na Vaší straně.

㤠48b
Vybavení staveb dobíjecími stanicemi 42)

(1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby
a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.
(2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby
a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.
(3) Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby.

42) Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844.“.

Pojmem „kabelovody“ rozumíme pouze drátěné žlaby, nebo chráničky pro budoucí možnost umístění kabeláže.